Nagroda dla bp. dr. hab. Michała Janochy, prof. UW

Kapituła Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego przyznała tegoroczne wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Jednym z laureatów jest bp. dr hab. Michał Janocha, prof. UW z Wydziału „Artes Liberales”. „Bada i porównuje twórczość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, wspólne źródła i odrębne drogi … Czytaj dalej Nagroda dla bp. dr. hab. Michała Janochy, prof. UW