Minigranty UW – wyniki drugiego konkursu

Cztery międzyuczelniane zespoły naukowców otrzymały finansowanie w ramach drugiej edycji konkursu na minigranty UW. Grupy badaczy będą realizować projekty związane tematycznie z obszarami flagowymi Sojuszu 4EU+. Rozstrzygnięty został drugi konkurs na minigranty, finansowany ze środków „Inicjatywy doskonałości”. O minigranty mogły ubiegać się zespoły naukowców składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni Sojuszu … Czytaj dalej Minigranty UW – wyniki drugiego konkursu