Minigranty UW w ramach Sojuszu 4EU+

Rozpoczęła się trzecia edycja programu minigrantów Uniwersytetu Warszawskiego dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. Zgłaszane projekty muszą być realizowane przez badaczy z UW i przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich 4EU+. Wnioski można składać do 15 lipca. Program minigrantów realizowany jest w ramach działania II.1.1. IDUB, które służy wzmocnieniu współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu … Czytaj dalej Minigranty UW w ramach Sojuszu 4EU+