Mikrogranty IDUB UW

Jednym z najważniejszych zadań Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni badawczej jest wspieranie swoich pracowników w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników. Służy temu m.in. system wewnętrznych grantów, uruchomiony właśnie w ramach „Inicjatywy Doskonałości”. – System grantów wewnętrznych okazał się dużym sukcesem, dlatego też odtwarzamy go w „Inicjatywie Doskonałości”. Warunki są jeszcze bardziej przyjazne grantobiorcom. I … Czytaj dalej Mikrogranty IDUB UW