Międzynarodowa nagroda badawcza dla prof. Włodzimierza Borodzieja

Prof. Włodzimierz Borodziej z Instytutu Historycznego UW jest specjalistą w zakresie dwudziestowiecznej historii Polski, Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej. Za swoją działalność naukową został wyróżniony tegoroczną międzynarodową nagrodą badawczą przyznawaną przez Fundację Maxa Webera (Max Weber Stiftung) przy Kolegium Historycznym w Monachium. – Włodzimierz Borodziej jest wysoko cenionym badaczem, blisko związanym z Niemcami jako naukowiec i … Czytaj dalej Międzynarodowa nagroda badawcza dla prof. Włodzimierza Borodzieja