Ankiety oceniające jakość kształcenia

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW od 2008 roku prowadzi systematyczne badania ewaluacyjne. Kieruje ujednoliconym systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Realizuje także badania wśród doktorantów i pracowników. Na podstawie danych zebranych w trakcie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych PEJK UW sporządza raporty badawcze, które przekazuje rektorowi, Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senatowi UW, Zarządowi Samorządu Studentów UW … Czytaj dalej Ankiety oceniające jakość kształcenia