Konkursy IDUB na rzecz wzmocnienia infrastruktury badawczej UW

Drukuj

Trwa nabór wniosków do udziału w dwóch konkursach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” związanych ze wzmacnianiem potencjału infrastruktury badawczej na Uniwersytecie Warszawskim. Konkursy te są częścią działań realizowanych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB: POB I „Badania dla Ziemi”oraz POB II „U podstaw mikro i makro świata”.

Uniwersytet Warszawski realizuje program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W październiku 2019 roku UW zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zyskując status uczelni badawczej na lata 2020-2026.

 

Zgodnie z wnioskiem złożonym w konkursie, w ramach programu IDUB, UW realizuje 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz 70 działań, prowadzących do zwiększenia wpływu działalności uczelni na rozwój światowej nauki. Uniwersytet chce osiągnąć ten cel m.in. poprzez przedsięwzięcia zmierzające do stworzenia silnego zaplecza infrastrukturalnego – obiektów, zasobów i powiązanych z nimi usług, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań.

 

Aktualnie trwa nabór wniosków do udziału w dwóch konkursach IDUB, których celem jest wzmacnianie potencjału infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warszawskiego poprzez zakup lub stworzenie nowej infrastruktury oraz odnowienie już istniejącej. Konkursy te realizowane są w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB: POB I „Badania dla Ziemi” oraz POB II „U podstaw mikro i makro świata”.

Zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej – Działanie I.4.1. Wzmocnienie potencjału CoreFacility na Kampusie Ochota, POB I„Badania dla Ziemi”:
 • termin składania wniosków: do 6 grudnia;
 • możliwe dofinansowanie ze środków IDUB w ramach konkursu: 5 mln zł (100% kosztów projektu);
 • konkurs przeznaczony dla projektów wdrażanych na Ochocie, o fundamentalnym dla tego kampusu znaczeniu i z zasady trudnych w realizacji.

Więcej informacji o konkursie >>

 

Odnowienie i rozwój infrastruktury badawczej – Działanie I.4.2. Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej, POB II „U podstaw mikro i makro świata”:
 • termin składania wniosków: do 13 grudnia;
 • możliwe dofinansowanie ze środków IDUB w ramach konkursu: 500 tys. zł (70% kosztów projektu, z uwzględnieniem mechanizmu wkładu własnego);
 • konkurs przeznaczony dla projektów realizowanych na całym Uniwersytecie.

Więcej informacji o konkursie >>

Zasady konkursowe

W przypadku obu konkursów obowiązują podobne szczegółowe zasady ubiegania się o środki w ramach IDUB, m.in.:

 • wnioski konkursowe składane są w języku angielskim;
 • mogą je składać wszyscy pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego;
 • konkursy składają się z trzech etapów: konsultacji ze społecznością UW, oceny złożonych wniosków oraz rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której wnioskodawcy zaprezentują swoje projekty;
 • wydatkowanie przyznanych środków musi rozpocząć się w ciągu 12 miesięcy od daty decyzji o finansowaniu projektu, a projekt musi zakończyć się najpóźniej 28 lutego 2023 r.;
 • rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w lutym 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursów oraz programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” znajduje się na stronie programu IDUB oraz w zakładce na stronie UW.