Kolejni naukowcy UW laureatami konkursu Miniatura 2

Drukuj

Narodowe Centrum Nauki po raz szósty ogłosiło listę rankingową w ramach drugiej edycji konkursu Miniatura. Wśród 67 zwycięzców znalazło się troje badaczy z UW.

Granty przyznawane w ramach konkursu Miniatura 2 służą dofinansowaniu pojedynczego działania naukowego. Laureaci otrzymują środki na realizację m.in. badań pilotażowych, stażu naukowego lub wyjazdu konsultacyjnego.

 

Na szóstej liście rankingowej znalazło się 67 projektów. Łącznie ich wnioskodawcy otrzymali prawie 2,5 miliona złotych dofinansowania. Największą pulę środków przeznaczono na realizację projektów z kategorii nauk o życiu. Dwie pozostałe grupy, w ramach których można było się ubiegać o dofinansowanie to nauki ścisłe i techniczne oraz nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

 

Nagrodzone projekty kierowane przez naukowców z UW to:

  • „Kontakty domen strukturalnych chromatyny badane metodą GAM. Staż naukowy w laboratorium profesor Any Pombo w Berlinie” (staż naukowy, dr Teresa Szczepińska z Centrum Nowych Technologii UW),
  • „Dofinansowanie stażu w 4D Nucleome Center w Jackson Laboratory for Genomic Medicine” (staż naukowy, dr Michał Łaźniewski z Centrum Nowych Technologii UW),
  • „Wpływ ultrasonikacji na właściwości optyczne nanostruktur bioorganicznych” (badania wstępne, dr hab. Piotr Fita z Wydziału Fizyki UW).

Do tej pory środki w ramach drugiej edycji konkursu Miniatura 2 otrzymało 450 naukowców, w tym 20 z UW. Więcej informacji o dotychczasowych laureatach konkursu Miniatura 2 znajduje się tutaj.

 

Pełne listy rankingowe dostępne są na stronie internetowej NCN.