Kolejne spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW, podczas których można dowiedzieć się m.in., jak włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. 10 lipca odbędzie się ostatnie spotkanie, dotyczące POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”. Uniwersytet Warszawski uzyskał w październiku 2019 roku status uczelni … Czytaj dalej Kolejne spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW