Kolejne granty MINIATURA przyznane badaczom z UW

Dr Justyna A. Orchowska z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) oraz dr Tomasz M. Rudowski z Wydziału Neofilologii otrzymali dofinansowanie w piątej rundzie konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7. Łącznie granty otrzymało dziewięcioro naukowców z UW. Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne/pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub … Czytaj dalej Kolejne granty MINIATURA przyznane badaczom z UW