Grant „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”

Centrum Europejskie UW będzie realizować grant „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”, w ramach którego m.in. zostaną zorganizowane warsztaty, webinary i konferencje prezentujące doświadczenia przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, jak również najważniejsze dalsze wyzwania Polski oraz państw bałkańskich. Grant jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Celem grantu jest pogłębienie współpracy międzynarodowej, w tym … Czytaj dalej Grant „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”