Dziesięć kolejnych grantów dla UW

Dziesięcioro naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało granty w ramach szóstej listy rankingowej konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki. Łącznie dofinansowanie przyznano dziewiętnastu projektom z UW. Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne/pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Dzięki nim naukowcy mogą przygotować projekty badawcze, które później mają szansę … Czytaj dalej Dziesięć kolejnych grantów dla UW