Druga edycja konkursu IDUB dla zespołów UW i WUM

Drukuj

Trwa druga edycja konkursu dla wspólnych zespołów badawczych z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konkurs, realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, ma na celu wsparcie współpracy naukowej między uczelniami. Zgłoszenia można przesyłać do 10 maja.

 

Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym jest jednym z głównych działań realizowanych przez UW w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 

Celem obecnie trwającego konkursu jest wsparcie długofalowej współpracy naukowej pomiędzy pracownikami obu uniwersytetów. Naukowcy będą razem prowadzić badania odpowiadające na kluczowe wyzwania społeczne. A dzięki przyznanym środkom będą mogli m.in. skutecznie ubiegać się o granty z polskich i międzynarodowych agencji finansujących badania.

 

Zgłaszające się do konkursu zespoły mogą wnioskować o dofinansowanie wynoszące max. 100 tys. zł ze środków IDUB UW oraz dodatkowo o min. 20% budżetu projektu, które zostanie wypłacone z wkładu WUM. Zgodnie z regulaminem wnioski konkursowe mogą składać naukowcy posiadający doświadczenie w kierowaniu badaniami, których wyniki zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych lub zostały wydane w formie monografii czy też rozdziałów monografii.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie programu IDUB.

 

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. Środki otrzymane w ramach IDUB umożliwią realizację działań obejmujących m.in. programy wspierające rozwój pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Więcej informacji znajduje się na stronie programu IDUB oraz w zakładce na stronie UW.