Czym jest wyróżnienie HR Excellence in Research?

Nadanie uczelni wyróżnienia HR Excellence in Research świadczy m.in. o tym, że spełnia ona wysokie standardy związane z tworzeniem dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przeciwdziałaniem dyskryminacji czy prowadzeniem przejrzystych procesów rekrutacji. W lutym Uniwersytet Warszawski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o jego odnowienie. – Wyróżnienie to znak jakości Komisji Europejskiej. Oznacza, że uczelnia spełnia … Czytaj dalej Czym jest wyróżnienie HR Excellence in Research?