97 projektów w ramach Horyzontu 2020

Drukuj

Komisja Europejska opublikowała najnowsze dane podsumowujące program Horyzont 2020. Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród polskich beneficjentów pod kątem liczby uczestnictw w projektach (97) oraz koordynacji (19). Łączne dofinansowanie dla tych projektów to ponad 30 mln euro.

Komisja Europejska opublikowała najnowsze dane podsumowujące realizację programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Dotychczas z budżetu Horyzontu 2020 wydano 56,66 mld euro, dofinansowano 30 420 projektów, w których uczestniczy 36 554 instytucji ze 168 krajów. Największymi beneficjentami są Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja.

 

Polska zajmuje 18. miejsce wśród beneficjentów Horyzontu 2020 z łączną kwotą dofinansowania 612,46 mln euro. Polskie instytucje uczestniczą w 1 601 projektach, z czego 285 koordynują. W sumie ze środków Horyzontu 2020 korzystają 782 krajowe instytucje.

 

Liderem w Polsce jest Uniwersytet Warszawski. Uczestniczymy w 97 projektach, z czego 19 koordynujemy. Suma dofinansowania to 30,19 mln euro. Pod względem liczby uczestnictw i koordynacji zajmujemy I miejsce w kraju. Pod względem kwoty dofinansowania – II miejsce, uniwersytet wyprzedza pod tym względem Fundingbox acceslerator Sp. z o.o., które nie realizuje samodzielnie projektów, a dystrybuuje je w kraju i za granicą w ramach tzw. finansowania kaskadowego.

 

Wśród projektów realizowanych przez Uniwersytet Warszawski z programu Horyzontu 2020 są m.in. granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). Więcej >>

Raport dot. Horyzontu 2020

Dane Komisji Europejskiej udostepnił na swojej stronie w formie interaktywnego raportu Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej: www.kpk.gov.pl/analizy-i-statystyki.

 

Raport Komisji Europejskiej nie obejmuje danych dotyczących projektów Partnerstw Publiczno-Publicznych (P2P) oraz projektów Knowledge & Innovation Communieties Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT-KICs), w ramach których Uniwersytet Warszawski jest bardzo aktywny (zdobył finansowanie na 20 projektów EIT na ponad 1 mln euro).