4EU+ Annual Meeting online

16 listopada odbędzie się doroczne spotkanie przedstawicieli 4EU+ Alliance. Tym razem przybierze formułę online. Organizatorem spotkania jest Uniwersytet Karola w Pradze. Uniwersytet Warszawski jest członkiem Sojuszu 4EU+ – sieci sześciu europejskich uczelni badawczych, do której należą też: Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet Mediolański (Włochy) oraz Uniwersytet Sorboński (Francja). … Czytaj dalej 4EU+ Annual Meeting online