12 badaczy z UW ze stypendiami START FNP 2022

Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród instytucji reprezentowanych przez tegorocznych laureatów konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia otrzyma 12 młodych naukowców z UW. O stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) mogą ubiegać się młodzi naukowcy o wyróżniającym się dorobku badawczym, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia.   W … Czytaj dalej 12 badaczy z UW ze stypendiami START FNP 2022