Wybory uzupełniające do Senatu UW

Drukuj

Na początku kwietnia wygasł mandat jednego senatora UW. W związku z tym Uczelniana Komisja Wyborcza zarządziła wybory uzupełniające. Odbędą się 12 czerwca w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Kandydatów na przedstawicieli do Senatu UW można było zgłaszać do 22 maja.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z organów kolegialnych uczelni. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem UW do jego kompetencji należy przede wszystkim wydawanie uchwał, w szczególności tych dotyczących Statutu UW, a także, opracowanych przez rektora, misji i strategii rozwoju uczelni, planu rzeczowo-finansowego oraz inwestycyjnego. Senat zatwierdza też m.in. roczne sprawozdania rektora UW z działalności uczelni, określa kierunki studiów i efekty kształcenia, jak również nadaje tytuł „doktora honoris causa” oraz „Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego”. Szczegółowe kompetencje tego i pozostałych organów uczelni przedstawione są w Statucie UW.

 

Trwająca kadencja Senatu UW kończy się w 2020 roku. Wygaśnięcie mandatu jednego jego członka spowodowało zarządzenie wyboru uzupełniającego. Zgodnie z uchwałą UKW odbędą się one 12 czerwca (środa) o godz. 16.30 w auli D Auditorium Maximum na kampusie głównym. Wyboru dokonają uczestnicy posiedzenia Kolegium Elektorów UW.

 

Kandydatów na przedstawicieli do Senatu UW można zgłaszać spośród grupy innych niż samodzielni nauczycieli akademickich. UKW przyjmuje zgłoszenia do 22 maja. Spotkanie z kandydatami planowane jest na 3 czerwca (poniedziałek) o godz. 16.30 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

 

Kadencja nowego członka Senatu UW zakończy się wraz z upływem kadencji osób, których mandat wygasł.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UKW.