Wybory prorektorów

Drukuj

11 maja odbędzie się spotkanie z kandydatami na prorektorów i członków Senatu UW. Tydzień później UKW zaprasza na głosowanie w tej sprawie.

Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje spotkanie z kandydatami na prorektorów i członków Senatu UW. Odbędzie się ono 11 maja o godz. 16.00 w Auditorium Maximum i będzie otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej UW.

 

Program spotkania jest dostępny na stronie UKW.

 

Wyłączne prawo do zgłoszenia kandydatów na prorektorów ma rektor UW. 21 kwietnia, dzień po wygranych wyborach na kolejną kadencję, prof. Marcin Pałys zgłosił następujących kandydatów:

  • prof. Annę Gizę-Poleszczuk
  • prof. Jolantę Choińską-Mikę
  • dr. hab. Macieja Duszczyka
  • prof. Andrzeja Tarleckiego

 

Prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk jest socjolożką, od 2012 roku jest prorektorem UW ds. rozwoju i polityki finansowej. Wcześniej była m.in. prodziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii. W kolejnej kadencji ma zajmować się rozwojem uczelni.

 

Pozostałe osoby – o ile Kolegium Elektorów UW wyrazi zgodę na zaproponowane przez rektora kandydatury – będą debiutowały w zespole rektorskim.

 

Prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika zajmuje się historią nowożytną. W latach 2005-2012 była zastępcą dyrektora Instytutu Historycznego ds. studenckich. Od 2008 roku jest członkinią Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia. Jest kandydatką na prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą, przed zasadniczymi wyborami, głos w sprawie kandydata na prorektora odpowiedzialnego za sprawy kształcenia zabierają przedstawiciele studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów. Jeśli wyrażą oni zgodę na zaproponowaną przez rektora kandydaturę, wtedy dopiero decyzję podejmuje całe kolegium.

 

Informacja o spotkaniu przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów znajduje się na stronie UKW.

 

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki od 2012 roku jest dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Wcześniej był m.in. przewodniczącym Rady Instytutu Informatyki i przez 10 lat dyrektorem Instytutu. Jego zainteresowanie badawcze to m.in. matematyczne podstawy inżynierii oprogramowania. W nowym zespole rektorskim miałby odpowiadać za sprawy kadrowe i politykę finansową.

 

Dr hab. Maciej Duszczyk jest zastępcą dyrektora Instytutu Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu. Specjalizuje się w tematach takich jak: europejska polityka społeczna, rynek pracy, migracje zarobkowe. Jest kandydatem na prorektora odpowiedzialnego za badania.

 

Życiorysy kandydatów na prorektorów są dostępne na stronie UKW. Na stronie komisji są też informacje o kandydatach na członków Senatu UW.

 

Wybory prorektorów i członków Senatu odbędą się 18 maja. Wybierać będzie Kolegium Elektorów UW złożone z przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej: pracowników akademickich i nieakademickich, doktorantów i studentów.

 

Przeczytaj inne teksty na temat wyborów na UW:

Rektor na drugą kadencję

Wybory w toku

Nagranie ze spotkania wyborczego

Wybory rektora UW

Spotkanie z kandydatem

Terminarz wyborczy

Rok wyborczy