Uniwersytet Warszawski Na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami promujące w społeczeństwie ideę otwartości i większej wrażliwości na ich potrzeby:
  • wpieranie aktywizacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących: organizacja indywidualnych konsultacji w ramach lektoratów językowych dla osób z dysfunkcją wzroku, seminaria szkoleniowe dla pracowników dydaktycznych o zajęciach przygotowanych wedługo standardów Universal Design for Learning, bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób niepełnosprawnych,
  • adaptacja podręczników dla potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących (program zlecony przez Ministerdtwo Edukacji Narodowej), w 2015 roku przygotowano 45 adaptacji podręczników,
  • pierwszy korpus języka Polskiego Języka Migowego, obecnie jest to już największy zbiór nagrań migowych na świecie. Zobacz więcej.
  • „MappED” – projekt Erasmus+, którego celem jest stworzenie mapy uniwersytetów europejskich dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
  • „Trans2Work – School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina” – projekt Erasmus+, którego celem jest przekazanie doświadczeń UW we wspieraniu osób niepełnosprawnych szkołom wyższym w Serbii, Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie,
  • przedstawiciele uczelni biorą udział w pracach zespołu ds. osób z niesprawnościami, powołanego przez rzecznika praw obywatelskich. Za swoją działalność na rzecz niepełnosprawnych UW został nagrodzony w konkursie „Warszawa bez barier”.
Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym zaadaptowane do ich potrzeb książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne. W tworzenie zbiorów oprócz UW włączyły się także inne polskie uczelnie, m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

 

Nowatorska mapa dla osób niewidomych

Na Uniwersytecie dostępna jest nowatorska mapa dla osób niewidomych. To wierna kopia terenu kampusu głównego i części Krakowskiego Przedmieścia w skali 1:150. Do wykonania mapy użyto techniki fotografii przestrzennej i druku w technologii 3D. Mapa jest w kształcie litery T. Jej dłuższy bok ma 120 cm, krótszy – 80. Jest stacjonarna nie tylko ze względu na swoje wymiary. Osoba niewidoma nie jest w stanie chodzić z jakąkolwiek mapą, korzysta z niej jedynie w trakcie nauki orientacji przestrzennej. Na mapie dla osób niewidomych można wyczuć palcami nie tylko budynki, uliczki, chodniki i zielone skwery znajdujące się na terenie kampusu głównego, lecz także elementy mniejszej architektury, których zazwyczaj nie uwzględniają mapy drukowane w sposób tradycyjny. Na trójwymiarowej mapie znajdują się schody, ławki, słupki, łańcuchy, krawężniki, latarnie czy kosze na śmieci. Mapa wykonana jest z trwałego plastiku. Mogą z niej korzystać studenci i pracownicy UW, a także turyści podczas nauki orientacji przestrzennej. Na co dzień jest dostępna w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 222, 22 55 20 277, 22 55 24 224
fax 22 55 20 224
bon(at)uw.edu.pl

www.bon.uw.edu.pl

 

Pracownia Lingwistyka Migowej

Pracownia Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 2010 roku, jest pierwszą jednostką naukową w Polsce zajmującą się polskim językiem migowym. Jednym z projektów PLM jest tworzenie korpusu polskiego języka migowego.

polski język migowy