Wolontariat Wielokulturowy na UW

Drukuj

Słuchaczami Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum” są cudzoziemcy zainteresowani m.in. nauką języka polskiego. Studenci i doktoranci UW mogą im w tym pomóc dzięki projektowi Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Nabór do Wolontariatu Wielokulturowego na UW trwa do 10 marca.

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu już po raz trzeci realizuje projekt, którego założeniem jest wspieranie różnorodności i wielokulturowości w społeczności akademickiej. Wolontariat Wielokulturowy na UW to inicjatywa służąca integracji zagranicznych studentów, ale też poszerzaniu znajomości i kompetencji komunikacyjnych osób, które chcą się w niego zaangażować.

 

– Opierając się na relacjach uczestników i uczestniczek poprzednich edycji wiem, że Wolontariat Wielokulturowy to również projekt, który wychodzi poza swoje ramy, ponieważ wiele osób pozostało ze sobą w kontakcie po zakończeniu konwersacji. Warto też wspomnieć o umiejętnościach, które się trenuje i rozwija, takich jak komunikacja, kreatywność czy praca w wielokulturowym zespole. Każdy uczestnik tego projektu uczy się nowych rzeczy i zdobywa cenne doświadczenie, bez względu na znajomość języków obcych – mówi Katarzyna Kucharska z Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu.

 

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszani są studenci i doktoranci UW, którzy chcieliby uczestniczyć w konwersacjach ze słuchaczami roku zerowego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum” UW. Będą się one odbywać raz w tygodniu (poniedziałek, wtorek albo czwartek) i potrwają półtorej godziny. Wolontariusze otrzymają zadanie poprowadzenia rozmowy w języku polskim. Dostaną też szansę wysłuchania opowieści o krajach pochodzenia słuchaczy „Polonicum” UW, a także nauki podstaw ich ojczystych języków. Studenci, którzy w tym roku potrzebują wsparcia w nauce języka polskiego pochodzą m.in. z Armenii, Kazachstanu, Zimbabwe, Ukrainy i Tajwanu. Będzie to grupa składająca się z ok. 20 osób. Jedynym warunkiem, jaki musi spełniać student lub doktorant UW, by zaangażować się w Wolontariat Wielokulturowy, jest jego otwartość, komunikatywność i odpowiedzialność (deklaracja udziału w realizacji projektu wymaga m.in. podjęcia zobowiązania do regularnych, cotygodniowych konwersacji).

 

Cykliczne spotkania będą odbywać się w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 

Poza konwersacjami można też zgłosić chęć opowiedzenia o życiu studenckim na UW. W tej edycji dotyczy to w szczególności studentów prawa, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa, którzy mogliby przekazać zagranicznym słuchaczom praktyczne informacje dotyczące toku studiów czy infrastruktury budynków dydaktycznych.

 

W ramach projektu planowana jest organizacja wielu interesujących wydarzeń towarzyszących i warsztatów, m.in. wielokulturowych spotkań prowadzonych przez zagranicznych studentów i doktorantów. Pierwsze planowane jest na drugą połowę marca, a główną tematyką będzie język turkmeński oraz kultura Turkmenistanu. Wśród innych wspólnych akcji wolontariackich znajdzie się również prezentacja wielokulturowych stoisk podczas szkolnego pikniku przy ul. Drewnianej (w ramach Projektu Powiśle). – Jesteśmy też otwarci na inicjatywy społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli ktoś ma pomysł na działania wielokulturowe, zachęcamy do kontaktu – dodaje Katarzyna Kucharska z UCW.

 

Pierwsze konwersacje odbędą się 11, 12 i 14 marca, podczas których przewidziano warsztaty komunikacyjno-integracyjne. Realizacja projektu potrwa do maja. Nabór wolontariuszy trwa do 10 marca włącznie. By zgłosić chęć udziału, wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: wolontariat@uw.edu.pl.

 

Organizatorami Wolontariatu Wielokulturowego na UW są Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polonicum UW. Partnerem działań w ramach tegorocznej edycji jest Welcome Point. Wydarzenie swoim patronatem objęła prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju i prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj.