UW w Górach Świętokrzyskich

Drukuj

19 października o godz. 12.00 oficjalnie rozpocznie swoją działalność Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej.

Uniwersytet Warszawski rozbudowuje się nie tylko na terenie Warszawy. W Chęcinach oddalonych od stolicy o niemal 200 km powstała nowa baza naukowa dla geologów.

 

To świetne miejsce do prowadzenia badań. W niedalekiej okolicy można spotkać najstarsze skały w Polsce występujące na powierzchni, mające ponad 500 mln lat. W Centrum można na miejscu nie tylko pobrać wartościowe próbki, lecz także w specjalistycznych laboratoriach przygotować preparaty oraz zanalizować je.

ECEG tworzy pięć budynków o podobnej wielkości i wysokości połączonych ze sobą parterowymi przejściami: laboratoryjno-dydaktyczny, konferencyjny oraz trzy noclegowe.

 

W części głównej znajduje się aula, której ściany wkomponowane są w skalne odsłonięcia. To właśnie tam odbędzie się uroczystość otwarcia gmachu. W części laboratoryjno-dydaktycznej znajdować się będą pracownie i sale wykładowe, m.in. laboratorium przygotowania próbek geologicznych, chemiczne, geofizyczne, kartowania geologicznego i mikroskopowego. W trzech pozostałych budynkach znajdować się będą miejsca noclegowe, dla kadry naukowej, studentów oraz gości.

 

Architekci z pracowni WXCA starali się, aby gmach wkomponował się w otoczenie. Elewacja wykonana jest z miejscowego kamienia, a na dachu rosną murawy kserotermiczne, czyli to samo, co wokół budynków.