Wydział Historyczny istnieje pod obecną nazwą od roku 1951, ale nauki historyczne reprezentowane były od początku istnienia Uniwersytetu Warszawskiego początkowo na Wydziale Filozoficznym, później Filologiczno-Historycznym, a następnie Humanistycznym. Obecnie kształci w zakresie archeologii, archiwistyki, etnologii i antropologii kulturowej, judaistyki, historii, historii sztuki, muzykologii oraz warsawianistyki. Należy do wąskiej grupy polskich wydziałów humanistycznych zaliczonych do najwyższej kategorii naukowej „A+”.