Wydział Filozofii i Socjologii istnieje pod obecną nazwą od 1981 r. Skupia dwa instytuty, w których działa łącznie 27 zakładów i 12 pracowni. Instytut Filozofii UW to największy ośrodek filozoficzny w Polsce. Kształci w zakresie filozofii, filozofii w języku angielskim, bioetyki i kognitywistyki (nowość zeszłorocznej rekrutacji). Przy instytucie afiliowanych jest kilka punktowanych czasopism filozoficznych o zasięgu ogólnopolskim. W Instytucie Socjologii prowadzone są zajęcia i badania m.in. z: historii idei i socjologii teoretycznej, polityki, pracy, mniejszości, religii, kultury, czy socjologii matematycznej. To jeden z najważniejszych w kraju ośrodków kształcenia i badań socjologicznych.