Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) to jednostka, która została utworzona w 1992 roku. Jej zadaniem jest prowadzenie interdyscyplinarnych studiów z zakresu ochrony środowiska o programie wykraczającym poza ramy jednego wydziału, który pozwala zrozumieć zarówno mechanizmy rządzące światem przyrody, jak i miejsce oraz rolę człowieka ingerującego w ten system. MSOŚ współtworzą wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji.