CSSTiRL prowadzi studia administracyjno-politologiczne w ramach kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna. Są to pierwsze studia interdyscyplinarne z dziedziny prawa, administracji, nauk politycznych, ekonomii i zarządzania, które uczą jak łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, jak konstruować strategie i plany rozwoju oraz dobierać właściwe instrumenty ich realizacji, a także w jaki sposób skutecznie pozyskiwać środki finansowe na rozwój lokalny i regiony ze źródeł krajowych i zagranicznych. W centrum prowadzone są też badania dotyczące problematyki samorządu terytorialnego.