Prof. UW dr hab. Marcin Pałys jest rektorem Uniwersytetu Warszawskiego od 2012, a od 2016 także przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.  W latach 2008-2012 był prorektorem Uniwersytetu ds. rozwoju i polityki finansowej. Wcześniej pełnił m.in. funkcję prodziekana Wydziału Chemii. Rektor UW Jest członkiem International Society of Electrochemistry. Zasiada także w kapitule nagród naukowych tygodnika „Polityka”.

 

Zainteresowania badawcze

Do głównych zainteresowań badawczych profesora należą: chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności badanie złożonych zjawisk transportu w układach elektrochemicznych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii.

 

Kariera naukowa i zawodowa

1987 – magister nauk chemicznych, Wydział Chemii UW
1992 – doktorat z nauk chemicznych, University of Twente (Enschede, Holandia)
2005 – stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, Wydział Chemii
2010 – profesor nadzwyczajny UW

1987-1988 – asystent-stażysta, Wydział Chemii
1988-1995 – asystent, Wydział Chemii
1994-2010 – adiunkt, Wydział Chemii
2010-2015 – profesor nadzwyczajny UW, Wydział Chemii

2005-2008 – prodziekan ds. finansowych Wydziału Chemii
2008-2012 – prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej

2012-2020 – rektor Uniwersytetu Warszawskiego

2016-2020 – przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

2019-2023 – członek zarządu European University Association