Uniwersytet Warszawski Marcin Pałys

 

Jest 44. rektorem w historii uczelni, pierwszym chemikiem na tym stanowisku. Z Uniwersytetem Warszawskim związany jest od czasów studiów na Wydziale Chemii. Po uzyskaniu tytułu magistra pracował na wydziale jako asystent, później adiunkt, a od 2010 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego.

 

Doświadczenie zdobywał także za granicą – po czterech latach studiów doktoranckich na University of Twente w Holandii uzyskał stopień doktora nauk chemicznych.

 

Zainteresowania badawcze

Tematem jego badań jest chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności złożone zjawiska transportu w układach elektrochemicznych, modelowanie procesów chemicznych na granicach faz oraz układy supramolekularne. Należy do International Society of Electrochemistry.

Pełnione funkcje

Nigdy nie ograniczał się jedynie do pracy naukowca. Jak funkcjonuje uczelnia, mógł przekonać się, pełniąc na wydziale rozmaite funkcje, m.in. członka komisji rekrutacyjnej czy koordynatora ds. programu Erasmus/Socrates. Odpowiadał także za informatyzację wydziałowej administracji.

 

W 2005 roku prof. Pałys został prodziekanem ds. finansowych Wydziału Chemii. 3 lata później z ulicy Pasteura przeniósł się na Krakowskie Przedmieście, by objąć funkcję prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej. Gdy wszedł do zespołu rektorskiego prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, na pytanie, jak patrzy na Uniwersytet jako prorektor, odpowiedział: „rano, w południe i wieczorem”. Dziś, gdy pełni funkcję rektora, musiałby pewnie dodać „7 dni w tygodniu”.

Kariera naukowa i zawodowa

1987 – magister nauk chemicznych, Wydział Chemii UW
1992 – doktorat z nauk chemicznych, University of Twente (Enschede, Holandia)
2005 – stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, Wydział Chemii
2010 – profesor nadzwyczajny UW

1987-1988 – asystent-stażysta, Wydział Chemii
1988-1995 – asystent, Wydział Chemii
1994-2010 – adiunkt, Wydział Chemii
2010-2015 – profesor nadzwyczajny UW, Wydział Chemii

2005-2008 – prodziekan ds. finansowych Wydziału Chemii
2008-2012 – prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej

2012-2020 – rektor Uniwersytetu Warszawskiego

2016-2020 – przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

 

Poczet rektorów UW

Od momentu powstania Uniwersytetu w 1816 roku, na czele uczelni stało 44 rektorów. Ich sylwetki przybliża: Poczet rektorów.