Uniwersytet Warszawski Maciej Duszczyk

dr. hab. Maciej Duszczyk

 

Dr hab. Maciej Duszczyk jest związany z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Od 2007 do 2016 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badawczych i programów międzynarodowych dawnego Instytutu Polityki Społecznej. Przez 10 lat kierował również Zespołem Polityki Migracyjnej w Ośrodku Badań nad Migracjami. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewodniczył pracom Komitetu Polityki Naukowej. Specjalizuje się w konstruowaniu strategii rozwoju badań oraz wiedzy o organizacji, finansowaniu i zarządzaniu nauką.

 

– Wspólnie z zespołem rektorskim skupiamy się na umiędzynarodowieniu Uniwersytetu Warszawskiego, mobilności, zwiększeniu znaczenia badań naukowych charakteryzujących się doskonałością – podkreśla prorektor.

 

W kadencji 2016-2020 dr hab. Maciej Duszczyk zajmuje stanowisko prorektora ds. naukowych.

 

Pełny życiorys (strona UKW)

Kontakt

Prorektor ds. naukowych

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021

prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl