Uniwersytet Warszawski Uczelniana Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich

Komisja ustawowa powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie komisji:

prof. dr hab. Piotr Bała − Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,

dr hab. Agata Nalborczyk − Wydział Orientalistyczny,

Elżbieta Paciukanis − Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

prof. dr hab. Dariusz Popławski − Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

prof. dr hab. Krzysztof Michał Rusek − Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów,

dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW − Wydział Prawa i Administracji,

dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW − Wydział Nauk Ekonomicznych,

prof. dr hab. Krystyna Waszak − Wydział Polonistyki,

dr hab. Piotr Werner, prof. UW − Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

prof. dr hab. Elżbieta Zybert − Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Uchwały:

Uchwała nr 12 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Jonata Wilczewska

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. 22 55 20 114

jonata.wilczewska(at)adm.uw.edu.pl

 

Komisje ustawowe działające do 31 grudnia 2016 roku:

Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów