Uniwersytet Warszawski Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej

Rada powołana na kadencję 2020–2024
Członkowie rady:

dr hab. Agnieszka Leńko-Szymańska – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

dr hab. Radosław Kucharczyk – Wydział Neofilologii,

Inga Kotańska – Wydział Orientalistyczny,

Teresa Piotrowska-Małek – Wydział Polonistyki,

dr Andrzej Dąbrowski – Szkoła Języków Obcych,

dr Jacek Romaniuk– Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego,

Kamil Lebnicki – przedstawiciel studentów z głosem doradczym.

 

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 232 rektora UW z 12 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na kadencję 2020-2024 (pdf)

Kontakt

certyfikaty(at)uw.edu.pl

tel. 22 55 26 075

www.certyfikacja.uw.edu.pl