Uniwersytet Warszawski Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej

Rada powołana na kadencję 2016-2020
Członkowie rady:

dr Sergey Khvatov – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

dr hab. Jolanta Sujecka-Zając – Wydział Neofilologii,

Inga Kotańska – Wydział Orientalistyczny,

Teresa Piotrowska-Małek – Wydział Polonistyki,

Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – Szkoła Języków Obcych,

dr Anna Murkowska – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej,

Natalia Prymek– przedstawicielka studentów z głosem doradczym.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 83 rektora UW z 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

certyfikaty(at)uw.edu.pl

tel. 22 55 26 075

www.certyfikacja.uw.edu.pl