Uniwersytet Warszawski Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja powołana do 31 grudnia 2018 r.
Przedstawiciele studentów

Małgorzata Gołąb – Wydział Neofilologii,

Daniel Jakubowski – Wydział Prawa i Administracji,
Natalia Koncewicz – Wydział Filozofii i Socjologii,
Łukasz Krawiranda – Wydział Filozofii i Socjologii,
Monika Mietelska – Wydział Fizyki,
Agnieszka Mirowska –Wydział Filozofii i Socjologii,
Izabela Pawlak – Wydział Lingwistyki Stosowanej,
Kinga Wałęcak – Wydział Orientalistyczny,
Piotr Wnuk – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Natalia Wojciechowska – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

 

 

Przedstawiciele pracowników

dr hab. Paweł Wajda, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 10 rektora UW z 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów (pdf)

Kontakt

Sekcja Socjalna

Biuro Spraw Studenckich

tel. 22 55 20 744; 22 55 20 440