Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komisja rektorska powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący komisji:

dr hab. Maciej Duszczyk – prorektor ds. naukowych

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – Wydział Chemii,

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

prof. dr hab. Tomasz Kizwalter – Wydział Historyczny,

prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski – Wydział Historyczny,

dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW – Wydział Polonistyki,

prof. dr hab. Stanisław Skompski – Wydział Geologii,

prof. dr hab. Andrzej Twardowski – Wydział Fizyki,

prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński – Wydział Zarządzania,

prof. dr hab. Maria Zabłocka – Wydział Prawa i Administracji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 20 rektora UW z 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17 rektora UW z 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2016-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 17 rektora UW z 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2016-2020 (pdf)

Kontakt

Jonata Wilczewska

Biuro Spraw Pracowniczych

tel. 22 55 20 114

jonata.wilczewska(at)adm.uw.edu.pl