Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Komisja rektorska powołana na kadencję 2020-2024

 

Członkowie komisji:

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. – Wydział Psychologii;

dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji;

dr hab. Bożenna Chołuj, prof. ucz. – Wydział Neofilologii;

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

dr Hanna Machińska – Wydział Prawa i Administracji;

dr Marta Pietrusińska – Wydział Pedagogiczny;

dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

dr hab. Magdalena Środa, prof. ucz. – Wydział Filozofii;

dr Aleksandra Winiarska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 205 rektora UW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Procedury antydyskryminacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim (pdf)

Zarządzenie nr 93 rektora UW z 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na kadencję 2020-2024 (pdf)

Zarządzenie nr 49 rektora UW z 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 85 rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na kadencję 2016-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 85 rektora UW z 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na kadencję 2016-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 18 rektora UW z 8 marca 2010 r. w sprawie utworzenia i zadań Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji (pdf)

Zarządzenie nr 23 rektora UW z 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na kadencję 2020-2024 (pdf)

Kontakt

Członkowie Komisji

e-mail: antydyskryminacja(at)uw.edu.pl

 

Anna Grędzińska
Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

Koordynatorka ds. Antydyskryminacji

e-mail: koordynator-antydyskryminacja(at)uw.edu.pl

tel. (22) 55 27 185