Uniwersytet Warszawski Jolanta Choińska-Mika

 

Prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika w latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego ds. studenckich. Od 2008 roku uczestniczyła w pracach senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia. Interesuje się nowoczesną dydaktyką i systemami edukacyjnymi, współpracuje m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na UW tworzyła Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych, z którego powstała Szkoła Edukacji. W pracy naukowej zajmuje się dziejami staropolskiej kultury politycznej i historią Wysp Brytyjskich.

 

O nauczeniu na Uniwersytecie mówi: – Studenci wcale nie chcą studiować łatwo, lekko i przyjemnie, chcą zdobyć dyplom, który cieszy się uznaniem. Po studiach na Uniwersytecie powinni mieć przede wszystkim poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Aspirujemy do bycia uniwersytetem badawczym, gdzie panuje jedność nauki i nauczania. Korzystając z niżu, powinniśmy więc zmniejszać limity przyjęć i skoncentrować się na znacznie bardziej rozbudowanych i zindywidualizowanych programach studiów oraz prowadzeniu zajęć w mniejszych grupach o charakterze konwersatoryjnym.

 

W kadencji 2016-2020 prof. Jolanta Choińska-Mika zajmuje stanowisko prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Pełny życiorys (pdf)

Kontakt

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektorstud(at)adm.uw.edu.pl