Uniwersytet Warszawski Andrzej Tarlecki

prof. Andrzej Tarlecki

 

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki w latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, wcześniej – przez 10 lat – pełnił funkcję dyrektora Instytutu Informatyki. Od 2008 roku był członkiem senackiej komisji ds. polityki kadrowej. Jako prorektor pracuje nad wspólnymi działaniami na rzecz jakości badań, dydaktyki i pracy organizacyjnej. W pracy naukowej zajmuje się matematycznymi podstawami informatyki.

 

– Największym atutem Uniwersytetu są ludzie. Mamy świetnych naukowców, zespoły badawcze i studentów, których powinniśmy kształcić nie tylko w wąskich specjalistycznych dziedzinach, lecz także uczyć ich myślenia międzyobszarowego – podkreśla prorektor.

 

W kadencji 2016-2020 prof. Andrzej Tarlecki zajmuje stanowisko prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej.

 

Pełny życiorys (pdf)

Kontakt

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

prorektorkf(at)adm.uw.edu.pl