Uniwersytet Warszawski Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa
tel. 22 55 22 601
kierownik: Stanisław Cyruliński
z-ca kierownika: Adam Stasiowski

 

https://bhp.uw.edu.pl/