Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 127, 22 55 21 550; fax 22 55 22 618
kierownik: mgr Aleksandra Majchrzak

z-ca kierownika: dr Alicja Kuźniarek