Tadeusz Brzeski (1929-1930)

Szkołę średnią ukończył w Tarnowie w 1902 r., po czym rozpoczął studia prawnicze w Krakowie. Po ich ukończeniu w 1906 r. na krótko wyjeżdżał na studia uzupełniające do Berlina i Monachium. W 1909 r. uzyskał stopień doktora prawa, a w 1916 r. docenta nauk ekonomicznych Uniwersytetu Lwowskiego.   Na początku II RP przeniósł się do … Czytaj dalej Tadeusz Brzeski (1929-1930)