Kazimierz Albin Dobrowolski (1982-1985)

Urodził się w Warszawie w 1931 r. W 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie w 1963 r. uzyskał stopień doktora, a w 1969 r. habilitację. Po zdobyciu habilitacji został kierownikiem Zakładu Zoologii Kręgowców UW, przekształconego wkrótce w Zakład Ekologii. Zakres jego zainteresowań obejmował m.in. ekologię ptaków wodnych i struktury … Czytaj dalej Kazimierz Albin Dobrowolski (1982-1985)