Jefim Fiedorowicz Karski (1905-1910)

Urodzony w okolicach Grodna, ukończył prawosławne Mińskie Seminarium Duchowne. Na początku lat osiemdziesiątych wstąpił do Instytutu Filologiczno-Historycznego w Nieżynie, gdzie wykrystalizowały się jego zainteresowania lingwistyczne, zwłaszcza pogranicza litewsko-białoruskiego.   W 1893 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę na UW. W 1894 r. został profesorem i wykładowcą języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Po kilku latach został dziekanem … Czytaj dalej Jefim Fiedorowicz Karski (1905-1910)