Gustaw Przychocki (1928-1929)

Ukończył gimnazjum w Nowym Sączu i w 1903 r. rozpoczął studia filologiczne i archeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów odbył służbę wojskową w oddziałach austriackiej artylerii i awansował na podporucznika. W 1909 r. obronił doktorat o Owidiuszu po czym podjął pracę w galicyjskich szkołach średnich, jako nauczyciel języków klasycznych. W przerwach między zajęciami, kilkakrotnie … Czytaj dalej Gustaw Przychocki (1928-1929)