Gieorgij Gieorgiejewicz Uljanow (1899-1903)

Do Warszawy przybył około 1890 r. Był profesorem zwyczajnym, specjalistą od języka starosłowiańskiego, uznawanym za następcę sławnego lingwisty Filippa Fortunatowa.   Jako zaufany człowiek kuratora A. Apuchtina, w 1898 r. został dziekanem wydziału filologiczno-historycznego, a rok później rektorem UW. Na czele uczelni stał przez 4 lata. Dał się poznać jako budowniczy potężnego jak na owe … Czytaj dalej Gieorgij Gieorgiejewicz Uljanow (1899-1903)