Bolesław Hryniewiecki (1926-1927)

Gimnazjum ukończył w Lublinie, po czym przyjechał do Warszawy, by studiować nauki przyrodnicze na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W setną rocznicę Powstania Kościuszkowskiego, w 1894 r. za przynależność do patriotycznych organizacji został aresztowany i skazany na 2-letnie zesłanie w głąb Rosji. Na skutek amnestii karę zawieszono, a Hryniewiecki przeniósł się na uniwersytet w Dorpacie, gdzie w … Czytaj dalej Bolesław Hryniewiecki (1926-1927)