Uchwała Senatu UW dot. federacji z WUM

Podczas posiedzenia 24 października Senat UW wyraził poparcie dla listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji przez UW i WUM. „Zacieśnienie współpracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej pomiędzy obiema uczelniami pozwoli stworzyć warunki do rozwoju badań i oferty kształcenia odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne, a także do wzrostu pozycji międzynarodowej uniwersytetów połączonych federacją” – napisano w uchwale. … Czytaj dalej Uchwała Senatu UW dot. federacji z WUM