TEAM oraz TEAM-TECH

Drukuj

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w ramach programów TEAM oraz TEAM-TECH. Łączna suma dofinansowania przyznanego naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego to ponad 9,5 mln zł. 

W programie TEAM nagradzane są projekty prowadzone przez doświadczonych naukowców kierujących zespołami badawczymi i współpracujących z zagranicznymi ośrodkami. Do konkursu zgłoszono 52 wnioski, spośród których eksperci wybrali 8 najlepszych. Wśród laureatów są dwaj pracownicy Centrum Nowych Technologii UW:

  • dr hab. Jacek Jemielity otrzyma 3,5 mln zł na projekt „Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja”;
  • dr hab. Krzysztof Ginalski otrzyma 3,483 mln zł na projekt „Rozwój i zastosowanie nowych metod opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji oraz genomice pojedynczej komórki do badania podwójnych pęknięć DNA”.

 

Dofinansowanie z programu TEAM-TECH ma być wsparciem dla naukowców pracujących nad innowacyjnymi produktami lub procesami produkcyjnymi dla gospodarki. O środki starały się 32 zespoły. Wśród 7 laureatów jest dr Łukasz Drewniak z Wydziału Biologii kierujący pracami nad opracowaniem procesu biotechnologicznego zagospodarowania odpadów i odzyskiwania wody z odcieków pochodzących z procesów hydrometalurgicznych. Jego zespół otrzyma 2,714 mln zł.