Sztuka współczesna dla wszystkich

Drukuj

Aplikacja Open Art pomaga turystom, osobom niewidomym i niesłyszącym w oglądaniu dzieł sztuki współczesnej. Narzędzie stworzyło konsorcjum, do którego należy Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.

Multimedialny przewodnik w formie aplikacji na smartfony i tablety ma przybliżyć sztukę osobom, które mają do niej ograniczony dostęp lub chcą wiedzieć o niej więcej. Narzędzie działa już w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz Muzeum Narodowym w Warszawie. Przewodnik może być przystosowany do nowych kolekcji i być wykorzystywany w muzeach na całym świecie.

 

– OpenArt to aplikacja na urządzenia mobilne zaprojektowana i stworzona zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Dzięki tak przygotowanej aplikacji zbiory muzealne stają się dostępne w taki sam sposób dla wszystkich zwiedzających: niewidzących i widzących, niesłyszących i słyszących, Polaków i obcokrajowców. Nad opracowaniem aplikacji oraz jej kształtem pracowało konsorcjum złożone z naukowców, inżynierów oraz muzealników i edukatorów – opisuje dr hab. Agnieszka Szarkowska z ILS UW.

 

To multimedialne narzędzie automatycznie identyfikuje eksponaty i lokalizację zwiedzającego w muzeum. Opisy obrazów i instalacji są dostępne w formie dźwiękowej (czytający lektor), w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim języku migowym (PJM) oraz jako multimedia.

 

Aplikacja Open Art powstała w czasie przedsięwzięcia „Sztuka współczesna dla wszystkich”, którego uczestnicy mieli stworzyć innowacyjne w skali światowej rozwiązanie eliminujące wykluczenie społeczne. Została dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z konkursu grantowego Innowacje Społeczne.

Zobacz filmik o aplikacji Open Art

Zobacz, jak działa aplikacja

 

Strona www projektu

 

Strona www aplikacji

 

Strona na portalu społecznościowym