Szkolenie dla pracowników administracji UW

Drukuj

Phanta rei – jak radzić sobie ze zmianami to tytuł szkolenia organizowanego dla administracyjnej kadry kierowniczej UW w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Odbędzie się ono w dniach 28-30 listopada w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Listopad to czas drugiej edycji szkoleń adresowanych do pracowników administracji UW w ramach ZIP. Organizatorzy po raz kolejny zaplanowali m.in. wyjazdowe szkolenie dla przedstawicieli kadry kierowniczej – zarówno tych zatrudnionych w jednostkach administracji centralnej, jak i wydziałowej.

 

Jego mottem będzie Heraklitowskie stwierdzenie „Wszystko płynie”, nawiązujące do zmiany jako głównego elementu rzeczywistości. Program szkolenia koncentruje się wokół psychologicznych aspektów tego zjawiska. Uczestnicy spróbują znaleźć odpowiedź na pytania o sposoby radzenia sobie ze zmianą i wspomagania w tym swoich pracowników.

 

W szkoleniu mogą wziąć udział kierownicy jednostek administracji centralnej i wydziałowej, jak również ich zastępcy.

 

Odbędzie się ono w dniach 28-30 listopada w Chęcinach.

 

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają: Grażyna Pawelec (tel. 22 55 26 019, 662 369 079) i Agnieszka Leśniewska (tel. 600 349 072).

 

Program szkolenia Phanta rei – jak radzić sobie ze zmianami (pdf)>>

 

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.