Świąteczna kartka dla seniora

Drukuj

W okresie przedświątecznym Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu pomaga seniorom, którzy przebywają w Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie. Ich cel to wywołanie uśmiechu na twarzach podopiecznych DPS-u. By go osiągnąć UCW zorganizowało „Misję: kartka świąteczna”, do której może przyłączyć się każdy chętny – student, doktorant, absolwent, aktywny lub emerytowany pracownik UW.

Jak można zaangażować się w akcję „Misja: kartka świąteczna”? Są trzy sposoby:

  • przesłać treść życzeń na adres mailowy UCW, które zostaną umieszczone na wirtualnej kartce świątecznej i przesłane do DPS,
  • samodzielnie przygotować wirtualną kartkę z życzeniami,
  • nagrać krótkie życzenia w formie video.

Życzenia można przesyłać na adres wolontariat@uw.edu.pl do 15 grudnia.

 

─ Przesłane życzenia zostaną wręczone i odczytane niemal 90 seniorom oraz wyświetlone na monitorach w DPS, tak by podopieczni czuli się otoczeni szczególną życzliwością i wsparciem w okresie świątecznym. Ze wszystkich wydrukowanych kartek przygotujemy łańcuch życzeń ─ mówi Małgorzata Wiśniewska z UCW. Dodaje również, że jeśli zgłoszą się osoby, które poza przesłaniem życzeń, chciałyby np. poprowadzić online prezentację na wybrany temat, by urozmaicić seniorom czas spędzany w DPS, to pracownicy UCW pomogą w uzgodnieniu szczegółów takiego wydarzenia.

 

Więcej informacji o „Misji: kartka świąteczna” można przeczytać na stronie UCW https://wolontariat.uw.edu.pl/.

Działające od 2013 r. Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu zajmuje się promocją idei wolontariatu, pomaga w realizacji nowych projektów zgłaszanych przez członków społeczności akademickiej, a także pośredniczy między chętnymi do pomocy a firmami i instytucjami, które tej pomocy potrzebują.