Stypendium Fulbrighta dla badaczki z WNE UW

Drukuj

Dr Aleksandra Wiśniewska z Katedry Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych UW została laureatką stypendium Fulbright Senior Award, przyznawanego przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach stypendium dr Wiśniewska będzie badać wartość ekonomiczną teatru.

Projekt dr Aleksandry Wiśniewskiej “Value of Performance. Extended cultural economics approach” dotyczy wyceny działalności teatru.

 

– Projekt łączy różne dziedziny: ekonomię, teatrologię i prawo. Do tej pory zajmowałam się wartością ekonomiczną teatru, korzystając z metod wyceny nierynkowej. To narzędzie typowe do analizy dóbr, które pozostają poza sferą rynku – tak jak kultura w wielu krajach europejskich. Istotą projektu jest podjęcie próby wyceny ekonomicznej teatru z nowej, rzadkiej perspektywy analizy prawa, w moim przypadku prawa wartości intelektualnej jako instytucji społecznej, która odzwierciedla wartości m.in. ekonomiczne przypisywane przez społeczeństwo różnym dobrom – podkreśla dr Aleksandra Wiśniewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

 

W ramach stypendium dr Wiśniewska będzie rozwijać koncepcję „przedstawienia-towaru” (ang. performance-commodity), czyli spektaklu teatralnego rozumianego jako przedmiot praw własności intelektualnej, klasycznego dobra w rozumieniu ekonomii, które można sprzedać i kupić. Celem działań jest identyfikacja elementów jakościowych przedstawień teatralnych, które są na tyle wartościowe artystycznie, że warto objąć je prawami autorskimi lub wykonawczymi (co w konsekwencji świadczy o ich wartości ekonomicznej).

 

Projekt zakłada półroczny pobyt na Uniwersytecie Harvarda, od stycznia do lipca 2022 roku. Dr Aleksandra Wiśniewska będzie analizować historię praw autorskich i wykonawczych przypisywanych sztukom teatralnym w USA i w Polsce od I wojny światowej. Oprócz badania dokumentów prawnych, projekt obejmie również analizy ilościowe i ekonometryczne, prowadzone głównie w ramach danych amerykańskiego rynku teatralnego. Przewidywane rezultaty badań będą pomocne podczas opracowywania narzędzi kształtowania polityk kulturalnych.

 

Dr Aleksandra Wiśniewska będzie współpracować z prof. Derekiem Millerem z Uniwersytetu Harvarda, autorem koncepcji performance-commodity oraz analizy wartości teatru poprzez śledzenie historii kształtowania się praw autorskich i wykonawczych przypisywanych sztukom performatywnym na przestrzeni wieków, zarówno w USA, jak i w Europie.

Fulbright Senior Award to program stypendialny, umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA. Stypendium w edycji 2021-2022 otrzymało łącznie dziesięcioro naukowców z ośmiu polskich uczelni. Więcej informacji o laureatce i stypendium Fulbright Senior Award znajduje się na stronie WNE UW oraz stronie https://fulbright.edu.pl.