Trwa rekrutacja na studia II stopnia. Na części z nich można zdobyć podwójny dyplom – Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni zagranicznej.

Podczas aktualnej rekrutacji na studia magisterskie kandydaci mają do wyboru również programy studiów, które można ukończyć z podwójnym dyplomem – Uniwersytetu Warszawskiego i zagranicznej uczelni partnerskiej. Na przykład studenci Wydziału Polonistyki UW równolegle mogą otrzymać dyplom Sorbony; studenci Instytutu Nauk Politycznych – Uniwersytetu w Konstancji, a Wydziału Nauk Ekonomicznych – Universite Catholique de Louvain.

 

Katalog studiów II stopnia jest dostępny na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli

To nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku artes liberales. Oprócz dyplomu UW studenci mogą zdobyć dyplom Uniwersytetu w Kolonii lub Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie. Studia to propozycja dla osób, które dobrze znają język niemiecki albo rosyjski i chciałyby rozpocząć pracę naukową w międzynarodowym środowisku.

 

Każdy student spędza przynajmniej semestr na uczelni partnerskiej. Podczas czterech semestrów nauki pod opieką dwóch promotorów przygotowuje pracę będącą podstawą uzyskania podwójnego dyplomu. Podczas nauki każdy student ma własnego tutora, czyli opiekuna naukowego, korzysta również ze wsparcia  zagranicznych wykładowców, którzy pracują w programie.

 

Celem programu studiów jest pokazanie najlepszych tradycji naukowych w zakresie historii kontaktów kulturowych i intelektualnych między Wschodem a Zachodem, a także wykształcenie umiejętności twórczej refleksji nad tymi tradycjami.

 

– Studia dają nie tylko niepowtarzalne możliwości rozwoju indywidualnego, ale też tworzą warunki do realnej i owocnej współpracy studentów z Kolonii, Moskwy i Warszawy – mówi prof. Paweł Stępień, koordynator programu.

 

Jak wygląda taka współpraca, mogli się przekonać uczestnicy październikowych warsztatów w Kolonii oraz czerwcowych warsztatów w Moskwie i Niżnym Nowogrodzie. – Mieli możliwość pracy w międzynarodowych grupach badawczych, korzystania z miejscowych zasobów archiwalnych, bibliotecznych czy muzealnych, konsultacji z naukowcami z Niemiec, Polski i Rosji, a wreszcie doskonalenia umiejętności prezentowania wyników badań. To studia, które mają szczególny charakter – podkreśla prof. Stępień.

 

Rekrutacja na specjalność „Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli” rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 21 września. 25 września każdy z kandydatów weźmie udział w rozmowie kompetencyjnej. Na studia zostanie zakwalifikowanych pięć osób.

 

Więcej informacji na międzynarodowej stronie programu

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji

Lista studiów, na których można zdobyć podwójny lub wielokrotny dyplom